Rat AIF(Apoptosis Inducing Factor) ELISA Kit

Rat AIF(Apoptosis Inducing Factor) ELISA Kit

To Order Contact us below:

  Rat apoptosis inducing factor(AIF)ELISA Kit

  GA-E0223RT-48T 48T
  EUR 380.4

  Rat apoptosis inducing factor(AIF)ELISA Kit

  GA-E0223RT-96T 96T
  EUR 595.2

  Rat apoptosis inducing factor,AIF ELISA Kit

  SL0092Ra -
  EUR 498

  Rat Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit

  EKU02533-48T 48T
  EUR 573.02

  Rat Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit

  EKU02533-5x96T 5x96T
  EUR 3888.35

  Rat Apoptosis Inducing Factor (AIF) ELISA Kit

  EKU02533-96T 96T
  EUR 818.6

  Rat apoptosis inducing factor,AIF ELISA Kit

  YLA0230RA-48T 48T
  EUR 465

  Rat apoptosis inducing factor,AIF ELISA Kit

  YLA0230RA-96T 96T
  EUR 600

  Rat Apoptosis inducing factor (AIF) ELISA Kit

  AE19248RA-48Tests 48 Tests
  EUR 325
  Description: Rat (Rattus norvegicus)

  Rat Apoptosis inducing factor (AIF) ELISA Kit

  AE19248RA-96Tests 96 Tests
  EUR 610
  Description: Rat (Rattus norvegicus)

  Rat AIF(Apoptosis Inducing Factor) ELISA Kit

  Scroll to Top